Wyposażenie dodatkowe

Łyżka skarpowa uchylna

   

Wśród bogatej oferty sprzętu budowlanego wynajmowanego przez firmę EUROMASZ znajduje się liczne wyposażenie dodatkowe.

Do naszych koparek możemy dołączyć łyżki skarpowe uchylne o różnych szerokościach, masach i nośnościach. Dodatkowe możliwości oferowane przez ten sprzęt stanowią doskonałe uzupełnienie wynajętych maszyn budowlanych. 

Łyżka chwytakowa

   

Kolejnym przydatnym elementem uzupełniającym możliwości wynajętych u nas maszyn budowlanych są łyżki chwytakowe o różnych rozmiarach i ładownościach. Przy ich użyciu można w łatwy sposób przenosić materiały sypkie takie jak tłuczeń, żwir, gruz itp. 

 

Profilarka tłucznia

   

Profilarka tłucznia oferowana przez naszą firmę służy przede wszystkim do zrównywania i uzupełniania materiału sypkiego i półsypkiego pod torami. Profilarka jest w pełni zintegrowana z wynajmowanym przez nas sprzętem budowlanym służącym do prac kolejowych. 

Młot do kucia

   

Młot do kucia jest idealnym narzędziem do burzenia i rozdrabniania starych konstrukcji betonowych takich jak posadzki, fundamenty, nasypy czy drogi. Młoty mogą zostać dołączone do wynajmowanego u nas sprzętu budowlanego wykorzystywanego przy budowach dróg i infrastruktury kolejowej oraz innych pracach ziemno-budowlanych.