Profilarka tłucznia

   

Sprzęt torowy służący do zagarniania, rozprowadzania i zrównywania materiału wykorzystywanego w procesie powstawania powierzchni kolejowej. Dodatkowo, profilarka tłucznia pozwala także na profilowanie tego materiału, zbieranie jego nadmiaru i przenoszenie na pobocze. Jest to urządzenie będące wyposażeniem dodatkowym do wynajmowanych maszyn budowlanych przeznaczonych do budowy i remontów torów kolejowych.