Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce

Rozwój polskiej infrastruktury kolejowej nabiera tempa. Realizowanych jest coraz więcej projektów mających na celu przebudowę i modernizację linii kolejowych. Ponadto ciągle możemy się spodziewać nowych inwestycji. Jak ogłosił Prezes PKP PLK w przyszłym roku planowane są kolejne remonty torowisk i budowy związane z ulepszaniem całej infrastruktury kolejowej. Inwestycje będą znaczące, gdyż przewidywane koszty wyniosą nawet do 9 mld zł. Planowana jest modernizacja kilku najczęściej uczęszczanych tras kolejowych: Warszawa – Gdańsk, Warszawa – Kraków, Warszawa – Wrocław oraz fragmenty linii Wrocław – Poznań.  Inwestycje na tak dużą skalę związane są z podjęciem współpracy z wieloma podwykonawczymi firmami, które zajmą się realizacją zadań remontowych wykorzystując do tego celu maszyny budowlane o najwyższej jakości dostępne na naszym rynku. Przy pracach kolejowych najlepiej sprawdzą się maszyny dwutorowe, takie jak koparka dwudrożna z profilarką tłucznia.