Projekty modernizacji kolei

140 nowych projektów zostanie zrealizowanych w ramach „Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2015”. Główne założenia programu to budowa nowej infrastruktury kolejowej oraz modernizacja i rewitalizacja istniejącej. Wykorzystując liczne maszyny budowlane przeznaczone do budowy torowisk, czyli głównie maszyny dwutorowe np. koparkę kołową dwudrożną, program przewiduje wiele istotnych przedsięwzięć. Należą do nich m.in. budowa połączeń kolejowych z portami lotniczymi oraz morskimi, utworzenie alternatywnego połączenia między Warszawą a Wrocławiem przez Częstochowę, a także ogólną poprawę funkcjonowania linii okręgu warszawskiego i katowickiego. Efekty projektu zauważalne dla pasażerów będą obejmowały wyższy komfort jazdy oraz zwiększenie maksymalnej prędkości jazdy pociągów, nawet do 200km/h.