Nowe projekty - nowe wyzwania

Rozpoczęto realizację kolejnego projektu mającego na celu modernizację polskich linii kolejowych. Dotyczy on unowocześnienia torów pomiędzy Tłuszczem a Łochowem – fragmentu ok. 70 km trasy Warszawa – Sadowne. Trasa ta jest odcinkiem Rail Baltica, która łączy Polskę z krajami nadbałtyckimi. Linia ta jest jedynym połączeniem kolejowym Litwy, Łotwy i Estonii z Polską oraz pozostałymi krajami UE. Zaplanowane roboty będą obejmowały takie zadania jak wymiana bądź przebudowa wszystkich elementów wchodzących w skład infrastruktury kolejowej tj. torów, peronów, wiaduktów czy też urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zostaną do tego celu wykorzystane specjalistyczne maszyny budowlane – koparki dwudrożne, koparko-ładowarki oraz spycharki, które gwarantują sprawne wykonanie prac remontowych w sektorze kolejowym. Efektem modernizacji ma być zwiększenie prędkości jazdy pociągów do 120 km/h w ruchu towarowy oraz od 160 km/h do nawet 200 km/h dla pociągów pasażerskich.